תקציבה השוטף של המועצה לשנת 2018

תושבות ותושבים יקרים,
שמח לבשר כי בשבוע שעבר אישרה מליאת המועצה את תקציבה השוטף לשנת 2018.
מדובר בתקציב מאוזן שיעמוד בפעם הראשונה בתולדות המועצה על מעל ל-20 מליון שקלים!
תקציב המועצה גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות וזאת עקב התרחבות הפעילות של המועצה בכל התחומים ובעיקר בתחומי החינוך, התרבות והרווחה – הנמצאים בראש סדרי העדיפויות של המועצה.
תקציבי החינוך, הרווחה והתרבות יעמדו בשנה הבאה על כ-9.5 מליון שקל (48% מסך כל התקציב).
הגדלת התקציב התבצע ללא העמסת שקל נוסף על התושב בצורת מיסים, היטלים, ארנונה או בכל דרך אחרת – דבר שאינו מובן מאליו.

בהזדמנות זו חשוב לציין לטובה ולהעריך אתכם, תושבים יקרים, שבזכותכם
ובזכות העובדה כי אחוז גביית הארנונה עמד על כ- 90% אפשרה ותאפשר למועצה לנהל תקציב מאוזן.

תודה והערכה לחברי מליאת המועצה על תמיכתם באישור התקציב וכמובן לעובדי המועצה אשר אמונים על מימוש התקציב לטובתכם ולרווחתכם.

זכריא נאבסו
ראש המועצה

עליה

 

נגישות