אנשי קשר ומפה

שם
תפקיד
טלפון
דואר אלקטרוני
106 מטלפון נייח
מוקד טלפוני 24/7
04-6317744
04-6760775
מועצה מקומית כפר כמא
04-6760772
זכריא נאבסו
ראש המועצה
שלוחה 1
סימה אשמוז
מנהלת לשכת יו"ר המועצה
שלוחה 1
חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה
שלוחה 2
יחיא נפסו
קב"ט המועצה
050-3355906
ליסה אוזטורקאן
מנהלת הרכש ואיכות הסביבה
שלוחה 6
וליד שואהנה
גזבר המועצה
שלוחה 3 (1)
מרים סגס
מנהלת החשבונות הראשית
שלוחה 3 (2)
אלהאם שוגן
מנהלת הגביה
שלוחה 4
חאלד לאפי
מהנדס המועצה
שלוחה 5
חוה אשמוז
עוזרת מהנדס המעצה
שלוחה 5
גופסה קתז
מנהלת מחלקת החינוך
שלוחה 7
מוניר לבאי
מנהל המתנ"ס
04-6765865, 050-7235939
שרה חתוקאי
מזכירת המתנ"ס
04-6765865, 050-5262332
לוסין נפסו
מנהלת מחלקת רווחה
04-6620360, 052-5665180
הודא שלבי
עובדת סוציאלית
04-6620360, 050-9321441
וליד לבאי
מנהל העבודה והאחזקה
052-5683847