צור קשר

שם
תפקיד
טלפון
דואר אלקטרוני
106 מטלפון נייח
מוקד טלפוני 24/7
04-6317744
נתב ראשי
מועצה מקומית כפר כמא
04-6760772
תמיכה בשירותים המקוונים
(8:00-16:00)
04-8430943
זכריא נאבסו
ראש המועצה
שירין סוסחה
מנהלת לשכת יו"ר המועצה
שלוחה 0 (1)
חליל נאתכו
מנכ"ל המועצה
שלוחה 0 (2)
וליד שואהנה
גזבר המועצה
שלוחה 1 (1)
אלהאם שוגן
מנהלת הגביה
שלוחה 1 (2)
מרים סגס
מנהלת החשבונות הראשית
שלוחה 1 (3)
אמאל נפסו
לעוזרת הנהלת חשבונות
שלוחה 1 (4)
ליסה אוזטורקאן
מנהלת הרכש ואיכות הסביבה
שלוחה 2
מוסא בושנק
מנהל מחלקת ספורט
שלוחה 3
ג'מיל
מבקר הפנים
שלוחה 4
נורא נאפסו
רכזת תיירות
שלוחה 5
יעל קרמר
מנהלת מחלקת החינוך
שלוחה 6 (1)
סלאח
פסיכולוג
שלוחה 6 (2)
חאלד לאפי
מהנדס המועצה
שלוחה 7 (1)
חוה אשמוז
עוזרת מהנדס המעצה
שלוחה 7 (2)
מחמד סלאמה
מרכז עוצמה
שלוחה 8 (1)
שאדן
שלוחה 8 (3)
יוסי לאוז
קב"ט המועצה
שלוחה 9 (1)
מוקד המועצה
שלוחה 9 (2)
לוסין נפסו
מנהלת מחלקת רווחה
04-6620360
מרכז הצעירים
04-8168573
לאנה צושחא
מנהלת המתנ"ס
04-6765865, 050-6226502
שרה חתוקאי
מזכירת המתנ"ס
04-6765865, 050-5262332
הודא שלבי
עובדת סוציאלית
04-6620360
וליד לבאי
מנהל העבודה והאחזקה
052-5683847
ברקה חאכו
רכזת תעסוקה
04-8168572
יוסי לאוז
עיר ללא אלימות
04-8168569
נגישות