סיור ותיקים

היום יצאו כ-35 ותיקים מהיישוב לסיור באתר ספיר של מקורות, פארק הירדן, חושניה ותצפית בנטל ונהנו מארוחת צהריים.
תודה ליוסי לאוז שליווה והדריך את הטיול, לתאימר בטואש, שוקת חאכו ויחיא בט שליוו ועזרו להצלחת הסיור.
תודה גם למחלקת הרווחה במועצה שתכננה והובילה את הטיול.

 

נגישות