משלחת צ'רקסית בכנסת ישראל

כבוד גדול !
היום התארחה בכנסת ישראל משלחת מהישוב בראשות ראש המועצה כדי לקחת חלק בתערוכה שהתקיימה במשכן הכנסת. בגאזאנוקא זאורביק אומן צ'רקסי מנאלצ'יק ולינה לאוז הציגו את עבודותיהם המרשימות. כמו כן הופיעה להקת תיפסה המקומית ואף הונף בפעם הראשונה הדגל הצ'רקסי בפרלמנט הישראלי !!!
נגישות