מפגש פורום ראשי המועצות המקומיות

היום התארח ביישוב פורום ראשי המועצות המקומיות מכל הארץ.
למפגש שהתקיים במרכז המורשת הגיעו מעל ל-20 ראשי רשויות.
במהלך היום ניתן לראשי הרשויות סקירה אודות הקהילה הצ'רקסית והתקיימו דיונים והרצאות סביב נושא דו הקיום בחברה הישראלית כשבסופו נוסח הצהרה משותפת לכלי התקשורת הקוראת לפיוס ואחווה בין העמים השונים החיים במדינת ישראל.

נגישות