לידיעת ציבור בעלי הכלבים

לאור מקרים חוזרים ונשנים של כלבים משוטטים ברחבי הכפר ללא פיקוח והשגחה ע"י בעליהם, הגורמים לפחד ובהלה בקרב תושבים ובכלל ילדים ונשים.

 

להלן מספר דגשים להחזקת כלב, על פי החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים:

  • כל כלב מעל 3 חודשים חייב ברישיון, חיסון כנגד מחלת הכלבת וסימון הכלב באמצעות שבב אלקטרוני תת-עורי.
  • כל כלב חייב להיות מוחזק בחצר ולא להסתובב חופשי!
  • כלב שיוצא מחוץ לתחומי החצר חייב להיות מוחזק ברצועת הולכה בידי אדם שיכול לשלוט עליו. אורך הרצועה המקסימלי לכלב רגיל הוא עד 5 מטר.
  • לכלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה ל-2 מטר והם מחויבים במחסום על פיהם גם בבית כאשר בבית נוכח ילד שגילו עד 16 שנים.
  • במידה ולכלב אין רישיון בתוקף או שהכלב מוחזק שלא על פי התקנות רשאי הווטרינר הרשותי או מפקח מטעם המועצה לתפוס את הכלב ולהעבירו למכלאה או תחנת הסגר.

 

ענישה:

  • המחזיק כלב ללא רישיון בר תוקף, והמאפשר יציאתו של כלב מחוץ לחצריו-

דינו ששה חודשי מאסר.

  • המחזיק "כלב מסוכן" בניגוד להוראות או המוסר מידע כוזב בפרט מהותי-

דינו שנת מאסר.

 

נבקש, על מנת למנוע פגיעה בזולת וברכוש או בשטחים ציבוריים ולהגן על הכלב- אין להשאיר בעל חיים ללא השגחה, להוביל את הכלב ברצועה אך ורק ע"י אדם שיכול לשלוט עליו, ובמקרי הצורך אף להשתמש במחסום.

כמו כן, על כל בעל כלב חלה החובה לאסוף צואת הכלב בשקית ולהשליך לפח האשפה!!

המועצה מתכוונת לנקוט באמצעים העומדים לרשותה על מנת לטפל בכלבים, כולל החרמה ואף הסגרה למכלאה במקרה הצורך, כאשר הוצאות המכלאה יחולו על בעל הכלב בלבד!

 

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם

 

ליסה אוזטורקאן                                                                                  ד"ר נעים כריים

תברואה ואיכות סביבה                                                                          וטרינר רשותי

bdb11b_9f5af07618bf45fabac3f14d00aabe58

נגישות