ילדי אשכול הגנים במרכז ההעשרה החדש

ילדי אשכול הגנים נהנים מפעילויות מגוונות וחוגים במתחם האשכול- במרכז ההעשרה החדש

נגישות