מנהל העבודה והאחזקה

מנהל העבודה והאחזקה

וליד לבאי

אודות המחלקה:

מנהל העבודה והאחזקה אחראי על ביצוע תכנית עבודה שבועית לעובדי השטח של המועצה, תחזוקת מבני הציבור בישוב, שמירה על הניקיון וטיפוח הנוי וביצוע עבודות גינון שונות ועוד. מנהל העבודה דואג גם למתן שירותים לתושב כמו אספקת מכולה לפינוי פסולת וגזם ואספקת ציוד לסוכות אבלים בישוב.

מנהל העבודה והאחזקה וליד לבאי:

טלפון: 0525683847.

נגישות