מליאת המועצה

ראש המועצה

מר זכריא נאבסו

סגן ראש המועצה

מר פשמאף נאתכו

חבר המועצה

מר הרון שוגן

חבר המועצה

מר אדם גרכד

חבר המועצה

מר ניסים בקיר

חבר המועצה

מר עלי סגס

חבר המועצה

מר אמיר נבסו

חבר המועצה

מר תאימר בטואש

חבר המועצה

מר ג'מאל חאכו