מליאת המועצה

ראש המועצה

מר זכריא נאבסו

סגן ראש המועצה

מר פשמאף נאתכו

חבר המועצה

מר הרון שוגן

חבר המועצה

מר אדם גרכד

חבר המועצה

מר אסקר בט

חבר המועצה

מר עלי סגס

חבר המועצה

מר איסמעיל לבאי

חבר המועצה

מר מוניר נאפסו

חבר המועצה

מר הארון תחאוכו

נגישות