מחלקת הגזברות

מנהל מחלקת הגזברות

וליד שואהנה

גזבר המועצה הוא רואה חשבון וליד שואהנה, בן 30, בעל תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות ומגיע מהעיר סח'נין. מחלקת הגזברות מטפלת בכל ענייני הכספים של המועצה: הכנסות והוצאות, גביית ארנונה, תקבולים ממשרדים ממשלתיים, תשלומי ספקים, מכרזים, הכנה וטיפול בתקציב המועצה לפי מדיניות ראש המועצה ולפי אישור מליאת המועצה ועוד. המחלקה גם אחראית על הקמת ותפעול מאגר הספקים החדש במועצה. תחת מחלקת הגזברות נכללים גם מחלקת הנהלת החשבונות, מחלקת הגביה ומחלקת הרכש.

 

דבר מנהל המחלקה:

מחלקת הגזברות מיועדת לשירות הציבור ולתמיכה בו, בין אם בענייני ארנונה ומתן הנחות לזכאים ובין אם זה בביצוע תשלומים. דלתי תמיד פתוחה לכל פניה של כל תושב בכל זמן. ברצוני לבסס אמון בין התושבים בכפר לבין המועצה ולא לאפשר מצב בו המועצה נהיית לנטל על התושבים במקום לשרתם.

הנהלת החשבונות:

מנהלת החשבונות הראשית היא מרים צכאץ, מנהלת חשבונות בכירה (מדופלמת). המחלקה היא חלק מאגף הגזברות ברשות ויעודה הוא ניהול ופיקוח על מערכת הנהלת החשבונות ברשות המקומית. הנהלת החשבונות ברשות צריכה להוות בסיס לדיווחים כספיים, על פי העקרונות החשבונאים המקובלים ובהתאמה לנהלי רשויות מקומיות. קיום מערכת חשבונות מסודרת ונאותה תיתן אינפורמציה מדויקת ועדכנית לגזבר המועצה וליו"ר המועצה וכן למשרד הפנים אשר תפקידו לפקח על פעילויות המועצה. בין תחומי האחריות של מנהלת החשבונות נמצאים רישום ובקרה חשבונאיים, הכנת חומר רלוונטי להכנת דו"חות כספיים וחשבוניים, בדיקת חשבוניות ספקים/קבלנים, קשר עם גורמים חיצוניים נותני שירותים, קשר עם הבנקים והכנת תשלומים, ריכוז, בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעילות הכספית, עריכת שריונים בסעיפי התקציב, עריכת התאמות בנקים, ספקים, קבלנים, מחלקת גביה ואחרים, ניהול ספר חייבים וזכאים בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות, ניהול מערך המלוות וליווי שאר המחלקות והגורמים הפועלים במועצה.

הגביה:

האחראית על הגביה היא שוגן אלהאם ובין תפקידיה נכללים גביית תשלומי המסים והארנונה, גביית תשלומי החינוך, הרווחה והתברואה (רישום לגנים, מכירת פחי אשפה והזמנת מכולות  לתושבים), גביית אגרות והיטלי פיתוח, בדיקת אמיתות השומה של בעלי בתים פרטיים ובעלי עסקים, מכירת מכרזים לקבלנים, תיאום פגישות לגזבר בענייני ארנונה וקבלת טפסי הנחות מתושבים.


גזבר המועצה וליד שואהנה:

 

טלפון: 04-6760026 שלוחה 3 במרכזית המועצה.

אימייל: WaleedShkk@gmail.com.

 

מנהלת החשבונות הראשית מרים סגס:

טלפון: 052-3650919, שלוחה 4.

אימייל: mariam_s@kfarkama.co.il

מנהלת הגביה אלהאם שוגן:

טלפון: שלוחה 4

אימייל: elham_s@kfarkama.co.il

 

נגישות