התוכנית להסדרת החלקה הדרומית "הקאי"

אנו שמחים לבשר לכל תושבי הכפר כי לאחר עבודה מאומצת והמתנה של 27 שנה התוכנית להסדרת החלקה הדרומית "הקאי" הופקדה לפרסום בוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי.
התכנית תתן מענה לכ-200 יחידות דיור עבור תושבי הכפר והזוגות הצעירים.

מפת הקאי

נגישות