השכרת ציוד מוצגים בעלי ערך תרבותי והסטורי

קול קורא לציבור
השכרת ציוד מוצגים בעלי ערך תרבותי והסטורי
בעקבות החלטת המועצה להפעיל החל משנת 2019 את המרכז למורשת הצ'רקסית על ידה ובאמצעותה, המועצה
פונה בזאת לציבור הרחב לקבלת הצעות להשכרת מוצגים/ציוד בעל ערך היסטורי ותרבותי ובעל זיקה למורשת
הצ'רקסית.
המעוניינים מוזמנים להגיש את רשימת המוצגים בציון מחיר השכירות המבוקש עבור כל אחד מהפריטים
במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המועצה, וזאת לא יאוחר מתאריך ה- 03/02/19 בשעה 14:00 .
לשאלות ולפרטים נוספים, ניתן לפנות באמצעות המייל: Halil.natho@gmail.com

נגישות