היום ביקרה משלחת מהיישוב בכנסת ישראל.

 

המשלחת בראשות ראש המועצה, סגן ראש המועצה ומנכ"ל המועצה, כללה בין היתר גם נציגים מהמועצה, חברי הלהקה, בנות שירות, נציגים ממערכת החינוך והמרכז למורשת הצ'רקסית. המשלחת חילקה חומרי הסברה לחברי הכנסת אודות רצח העם הצ'רקסי.
הביקור לכנסת היה האירוע שחתם את אירועי יום הזיכרון.

 

נגישות