הודעה לחקלאים. תקנות חדשות לענף הלול לשנת 2016

 

'משרד החקלאות ופיתוח הכפר' העלה תקנות חדשות לענף הלול לשנת 2016 וכן קול קורא להגשת בקשות למכסות חדשות לשנת 2016.

לפי החלטה 667 (4.8.2013)
40 מיליון ביצים למגדלים חדשים מאזורי עדיפות לאומית, מתוכם 10 מיליון למבקשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזים והצ'רקסים מאזור עדיפות לאומית.

  • את הבקשה, על נספחיה, יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום רביעי, ה- 29.2.2016, לידי ועדת המכסות בכתובת: המועצה לענף הלול, רח' קפלן 2, תל אביב.
  • בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן – אגף תכנון וכלכלה בטל': 03-6083279 או בפקס: 03-6083283.
    או לאתר

את הנספחים הנחוצים ניתן לראות דרך הלינק הבא     לחץ כאן

נגישות