דרושים 3 משרות

 – עוס משפחה, תכנית נושמים לרווחה
https://drive.google.com/open?id=1_S7hQpu301IB-v4VtBPoK6YDX-IaOj1y
 
– עוס יישוג בקהילה
https://drive.google.com/open?id=1SzOisbZf9oJ93COb20j4NJYJaFe8N96G
 
– רכז תעסוקה עוצמה ובמרחב לקידום תעסוקה
https://drive.google.com/open?id=1TNzqNtea6R05Vjp-uFxfPLwsSi-Np5a2
נגישות